United Kingdom

GLOBAL PRESENCE

IMCD Sverige

IMCD Sverige är, som en del av IMCD Nordic, en ledande distributor av specialkemikalier och livsmedelsadditiver.
About IMCD Sverige

Vårt team av tekniska specialister säkerställer att våra partner drar fördel av en djup kunskap om produkter och applikationer, liksom av ett internationellt nätverk kopplat till en stark lokal närvaro och förståelse.

IMCD Nordic har en imponerande tillväxt-historik, verksamheten är mer än fördubblad under det senaste deceniet, understödd av starka lokala lab-resurser, utmärkt marknadspenetration samt långsiktiga samarbeten med huvudsakliga partners.

IMCD Sverige har varit en lokal partner för våra kunder i över 35 år, tillhandahållande de senaste teknologierna kopplat med vår förståelse för lokala krav. Vi talar språket.

 

I tillägg komplementerar och assisterar våra Livs/Näringsmedels- och Färglaboratorier vår tekniska säljorganisation med utvecklandet av nya formuleringar, test av råvaror/ingredienser liksom med att tillhandahålla fördjupad produktträning.

 

IMCD Nordic inkluderar följande dotterbolag: IMCD Sverige AB, IMCD Finland Oy, IMCD Danmark A/S, IMCD Norway AS och IMCD Baltics UAB. IMCD Nordic har kontor i Malmö (Sverige), Espoo (Finland), Helsingör (Danmark), Oslo (Norge) samt Vilnius (Litauen).

Upptäck hur vår expertis tillför värde till ditt företag
Besök IMCD Sveriges hemsida för att lära dig mer om våra produkter och leverantörer och träffa våra tekniska experter.

Hur kan vi hjälpa dig?

Jag söker…

Please contact your nearest IMCD office to find out how our expertise can add value to your business 


Sami Valkama

VD för Norden

Upptäck vad vi gör inom din industri

Pharmaceuticals

Kontaktinformation

IMCD Sweden AB
Hyllie Boulevard 53
SE - 215 37 Malmö
Sverige

Telefonnummer: +46 40 16 75 00

 

View on Google Maps