Find IMCD location / Office
Find IMCD location / Office

Czech Republic

IMCD South East Europe with its subsidiary IMCD Czech Republic s.r.o. provides access for small and medium sized local producers to vital raw materials by distributing specialty chemicals from world A class producers. Our experts located in Prague are offering individual solutions for the Life Science and Coatings & Plastics industry.

As part of IMCD, IMCD SEE also benefits from an international network, sharing best practices, relevant market knowledge and technical product and application expertise in order to maximise all business potential. This alongside its flexible logistics, robust IT system and dedicated HSEQ infrastructure ensures that IMCD SEE will guarantee to generate value through expertise.

Please contact your nearest SEE representative to find out how our local expertise can  bring value to your business.

Country Manager
Johann Milchram
Contact IMCD Czech Republic

Contact

IMCD Czech Republic s.r.o.
Bělohorská 260/39
169 00 Prague 6
Czech Republic
Phone: +420 233 311736
Fax: +420 233 324538

Czech Republic

IMCD South East Europe se svou dceřinou společností IMCD Česká Republika s.r.o. poskytuje přístup k důležitým surovinám díky spolupráci s předními světovými výrobci. Tyto materiály jsou určeny pro malé a střední místní výrobce. Naši odborníci se nachází v Praze a nabízejí individuální řešení v oblasti Life Science, Nátěrů a plastového průmyslu.

Jako součást IMCD, IMCD SEE těží z mezinárodní sítě.  Sdílením osvědčených postupů, odpovídajícími znalostmi  trhu a aplikací technických výrobků s cílem maximalizovat všechny obchodní potenciály. Toto spolu s flexibilní logistikou, robustním  IT systémem a HSEQ zajistí, že IMCD SEE vytváří přidanou hodnotu prostřednictvím odborných znalostí.

Prosím, obraťte se na nejbližšího IMCD SEE zástupce, aby jste zjistili, jak naše znalosti místních poměrů mohou přinést hodnotu pro Vaše podnikání.

Country Manager
Johann Milchram
Contact IMCD Czech Republic

Contact

IMCD Czech Republic s.r.o.
Bělohorská 260/39
169 00 Prague 6
Czech Republic
Phone: +420 233 311736
Fax: +420 233 324538