Find IMCD location / Office
Find IMCD location / Office

Denmark

As part of IMCD Nordic, IMCD Danmark A/S is a leading speciality chemical and food additives distributor in the country. Our specialist technical sales teams ensure our partners benefit from an in-depth knowledge of products and applications, as well as from an international network coupled with a strong local presence and understanding. IMCD Nordic has an impressive track record of growth; more than doubling the business over the last decade, facilitated by strong local lab resources, excellent market penetration and long-term principal partnerships.

Our Danish team operates from a modern office in Elsinore combining more than 15 years of local presence and business with the latest technologies of our partners.

In addition, the Food & Nutrition and Coatings laboratories located in Malmö, Sweden, complement and assist the technical sales force whilst developing new formulations, testing raw materials/ingredients and providing in-depth product training.

IMCD Nordic includes the following subsidiaries: IMCD Sweden AB, IMCD Finland Oy, IMCD Danmark A/S, IMCD Norway AS and IMCD Baltics UAB. It has offices in Malmö (Sweden), Espoo (Finland), Elsinore (Denmark), Oslo (Norway) and Vilnius (Lithuania).

Please call us to discover how our expertise can bring value to your business.

Country Manager
Sami Valkama
Contact IMCD Denmark

Contact

IMCD Denmark A/S
Fabriksvej 10
DK-3000 Helsingør
Denmark
Phone: +45 49 25 05 80
Fax: +45 49 25 05 89

Denmark

IMCD Danmark er, som del af IMCD Nordic, ledende inden for specialkemi og fødevareadditiver. Det højt specialiserede salgsteam sikrer, at vore partnere drager fordel af solid viden om konkrete produkter og applikationer. Teamet har et stærkt international netværk som koblet med lokalkendskab og tilstedeværelse skaber værdi for partnerne. IMCD Nordic har imponerende vækst resultater; virksomheden er mere end fordoblet inden for det sidste tiår, understøttet af kompetente laboratorie ressourcer, fremragende markedshåndtering og langvarige partnerskaber.

Det danske team arbejder ud fra tidssvarende kontorfaciliteter I Helsingør og kombinerer mere end 15 års lokal tilstedeværelse og virksomhedsdrift med de seneste teknologier fra vore partnere.

I Malmø, Sverige ligger vores levneds- og næringsmiddel laboratoratorie der tillige arbejder med farve- og lakprodukter. Laboratoriet understøtter den tekniske salgsstyrke med tilbundsgående produkttræning sideløbende med udvikling af nye formuleringer samt test af råmaterialer og ingredienser.

IMCD Nordic består af følgende datterselskaber: IMCD Sweden AB, IMCD Finland Oy, IMCD Danmark A/S, IMCD Norway AS og IMCD Baltics UAB. IMCD Nordic har kontorer I Malmø (Sverige), Espoo (Finland), Helsingør (Danmark), Oslo (Norge) og Vilnius (Litauen).

Kontakt os og bliv klogere på hvordan vi kan bidrage til værdiskabelse i din virksomhed.

Country Manager
Sami Valkama
Contact IMCD Denmark

Contact

IMCD Denmark A/S
Fabriksvej 10
DK-3000 Helsingør
Denmark
Phone: +45 49 25 05 80
Fax: +45 49 25 05 89