Find IMCD location / Office
Find IMCD location / Office

Norway

As part of IMCD Nordic, IMCD Norway AS is a leading speciality chemical and food additives distributor in the country. Our specialist technical sales teams ensure our partners benefit from an in-depth knowledge of products and applications, as well as from an international network coupled with a strong local presence and understanding. IMCD Nordic has an impressive track record of growth; more than doubling the business over the last decade, facilitated by strong local lab resources, excellent market penetration and long-term principal partnerships.

Our Norwegian team operates from an historical office in central Oslo combining a long local business tradition with the latest technologies of our business partners.

In addition, the Food & Nutrition and Coatings laboratories located in Malmö, Sweden, complement and assist the technical sales force whilst developing new formulations, testing raw materials/ingredients and providing in-depth product training.

IMCD Nordic includes the following subsidiaries: IMCD Sweden AB, IMCD Finland Oy, IMCD Danmark A/S, IMCD Norway AS and IMCD Baltics UAB. It has offices in Malmö (Sweden), Espoo (Finland), Elsinore (Denmark), Oslo (Norway) and Vilnius (Lithuania).

Please contact us to discover how our expertise can bring value to your business.

Country Manager
Sami Valkama
Contact IMCD Norway

Contact

IMCD Norway AS
Innspurten 1B
0663 Oslo
Norway
Phone: +47 2 300 5200

Norway

IMCD Norway AS, er  del av IMCD Nordic ,  en ledende distributør av unike og spesialiserte råvarer til kjemisk industri og tilsetningsstoffer til næringsmiddelindustrien i Norge . Vårt spesialiserte tekniske salgsteam sørger for at våre partnere kan dra nytte av solid kunnskap om produktene og deres anvendelse , kombinert med et internasjonalt nettverk og en sterk lokal forankring og forståelse . IMCD Nordic har fremvist en imponerende vekst; mer enn en dobling av omsetningen det siste tiåret, en vekst oppnådd gjennom effektiv bruk av vårt lokale laboratorium, god markedspenetrasjon og langsiktige partnerskap med  våre produsenter

Vårt norske teamet opererer ut fra et eldre kontorbygg plassert sentralt i Oslo hvor vi kombinere en lang lokal forretningstradisjon med de seneste teknologiske nyvinninger fra våre forretningspartnere.

I tillegg komplementerer våre laboratorier i Malmø innen «Food & Nutrition» og «Coatings», det tekniske salgsteamet ved å assistere med å utvikle nye formuleringer , testing av råvarer/ ingredienser og ved å gi  dybdekunnskap i produktopplæringen .

IMCD Nordic omfatter følgende datterselskaper: IMCD Sweden AB , IMCD Finland Oy , IMCD Danmark A / S, IMCD Norge AS og IMCD Baltics UAB . Vi har kontorer i Malmö ( Sverige ) , Espoo ( Finland ) , Helsingør ( Danmark ) , Oslo ( Norge ) og Vilnius ( Litauen ) .

Ta gjerne kontakt med oss ​​for å finne ut hvordan vår kompetanse kan tilføre verdi til din bedrift.

Country Manager
Sami Valkama
Contact IMCD Norway

Contact

IMCD Norway AS
Innspurten 1B
0663 Oslo
Norway
Phone: +47 2 300 5200