Find IMCD location / Office
Find IMCD location / Office

Slovakia

IMCD South East Europe with its subsidiary IMCD Slovakia s.r.o. provides access for small and medium sized local producers to vital raw materials by distributing specialty chemicals from world A class producers. Our experts located in Bratislava are offering individual solutions for the Life Science and Coatings & Plastics industry.

As part of IMCD, IMCD SEE also benefits from an international network, sharing best practices, relevant market knowledge and technical product and application expertise in order to maximise all business potential. This alongside its flexible logistics, robust IT system and dedicated HSEQ infrastructure ensures that IMCD SEE will guarantee to generate value through expertise.

Please contact your nearest SEE representative to find out how our local expertise can  bring value to your business.

Country Manager
Johann Milchram
Contact IMCD Slovakia

Contact

IMCD Slovakia s.r.o.
Križkova 9
81 104 Bratislava
Slovakia
Phone: +420 2 40 24 20 28
Fax: +420 3 11 32 71 36

Slovakia

IMCD South East Europe, so svojou dcérskou spoločnosťou IMCD Česká Republika sro poskytuje prístup k dôležitým surovinám vďaka spolupráci s poprednými svetovými výrobcami. Tieto materiály sú určené pre malé a stredné firmy miestnych výrobcov. Naši kvalifikovaní odborníci sa nachádzajú v Bratislava a ponúkajú individuálne riešenia v oblasti Life Science, Náterov a Plastového priemyslu.

Ako súčasť IMCD Group, IMCD SEE ťaží z medzinárodnej siete. Zdieľaním osvedčených postupov, zodpovedajúcimi znalosťami trhu a aplikácií technických výrobkov s cieľom maximalizovať všetky obchodné potenciály. Toto spolu s flexibilnou logistikou, robustným IT systémom a HSEQ zaistí, že IMCD SEE vytvára pridanú hodnotu prostredníctvom odborných znalostí.

 

Prosím, obráťte sa na najbližšieho IMCD SEE zástupcu, aby ste zistili, ako naše znalosti miestnych pomerov môžu priniesť hodnotu pre Vaše podnikanie.

Country Manager
Johann Milchram
Contact IMCD Slovakia

Contact

IMCD Slovakia s.r.o.
Križkova 9
81 104 Bratislava
Slovakia
Phone: +420 2 40 24 20 28
Fax: +420 3 11 32 71 36