Find IMCD location / Office
Find IMCD location / Office

Slovenia

Through IMCD South East Europe GmbH, IMCD provides local expertise and tailor-made solutions to its long-standing suppliers and customers in Slovenia. IMCD SEE offers an extensive synergistic portfolio and with a continual focus on business development, has successfully delivered year-on-year growth.

As part of IMCD, IMCD South East Europe also benefits from an international network, sharing best practices, relevant market knowledge and technical product and application expertise in order to maximise all business potential. This alongside its flexible logistics, robust IT system and dedicated HSEQ infrastructure ensures that IMCD SEE will guarantee to deliver value through expertise.

Please call your local representative to find out how we can deliver solutions to meet your specific business requirements.

Country Manager
Johann Milchram
Contact IMCD Slovenia

Contact

IMCD South East Europe Gmbh
Branch office Slovenia
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: +43 1 865 1202
Fax: +43 1 865 1202 90

Slovenia

Preko IMCD South East Europe GmbH, IMCD zagotavlja lokalno strokovno znanje in posebej prilagojene rešitve za svoje dolgoletne dobavitelje in kupce v Sloveniji. IMCD SEE ponuja obsežen sinergijski portfelj in s stalnim poudarkom na poslovnem razvoju, uspešno raste iz leta v leto.

Kot del skupine IMCD, so prednosti IMCD South East Europe koriščenje podatkov iz mednarodnih omrežij, izmenjava najboljših praks, pomembno poznavanje trga in tehničnih proizvodov in uporaba strokovnega znanja in izkušenj, da se poveča vse poslovne potenciale. To, poleg prilagodljive logistike, trdnega računalniškega sistema in predanosti HSEQ strukturi (Zdravje, Varnost, Okolje in Kvaliteta), zagotavlja, da bo IMCD SEE zagotavljal vrednosti preko svoje strokovnosti.

Prosimo, pokličite vašega lokalnega predstavnika, če želite izvedeti kako lahko podamo rešitev, da dosežemo izpolnitev vaših posebnih poslovnih zahtev.

Regionalni predstavnik IMCD
Johann Milchram
Contact IMCD Slovenia

Contact

IMCD South East Europe Gmbh
Branch office Slovenia
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: +43 1 865 1202
Fax: +43 1 865 1202 90