Find IMCD location / Office
Find IMCD location / Office

Sweden

As part of IMCD Nordic, IMCD Sweden is a leading speciality chemical and food additives distributor in the country. Our specialist technical sales teams ensure our partners benefit from an in-depth knowledge of products and applications, as well as from an international network coupled with a strong local presence and understanding. IMCD Nordic has an impressive track record of growth; more than doubling the business over the last decade, facilitated by strong local lab resources, excellent market penetration and long-term principal partnerships.

IMCD Sweden has been a local partner to our customers for more than 35 years, providing the latest technologies coupled with our understanding of the local requirements, speaking the language.

In addition, the Food & Nutrition and Coatings laboratories located in Malmö, Sweden, complement and assist the technical sales force whilst developing new formulations, testing raw materials/ingredients and providing in-depth product training.

IMCD Nordic includes the following subsidiaries: IMCD Sweden AB, IMCD Finland Oy, IMCD Danmark A/S, IMCD Norway AS and IMCD Baltics UAB. It has offices in Malmö (Sweden), Espoo (Finland), Elsinore (Denmark), Oslo (Norway) and Vilnius (Lithuania).

Please call us to discover how our expertise can bring value to your business.

Country Manager
Sami Valkama
Contact IMCD Sweden

Contact

IMCD Sweden AB
Krossverksgatan 32
SE-216 16 Malmö
Sweden
Phone: +46 40 16 75 00
Fax: +46 40 16 75 70

Sweden

IMCD Sweden är, som en del av IMCD Nordic, en ledande distributor av specialkemikalier och livsmedelsadditiver. Vårt team av tekniska specialister säkerställer att våra partner drar fördel av en djup kunskap om produkter och applikationer, liksom av ett internationellt nätverk kopplat till en stark lokal närvaro och förståelse. IMCD Nordic har en imponerande tillväxt-historik, verksamheten är mer än fördubblad under det senaste deceniet, understödd av starka lokala lab-resurser, utmärkt marknadspenetration samt långsiktiga samarbeten med huvudsakliga partners.

IMCD Sweden har varit en lokal partner för våra kunder i över 35 år, tillhandahållande de senaste teknologierna kopplat med vår förståelse för lokala krav. Vi talar språket.

I tillägg komplementerar och assisterar våra Livs/Näringsmedels- och Färglaboratorier vår tekniska säljorganisation med utvecklandet av nya formuleringar, test av råvaror/ingredienser liksom med att tillhandahålla fördjupad produktträning.

IMCD Nordic inkluderar följande dotterbolag: IMCD Sweden AB, IMCD Finland Oy, IMCD Danmark A/S, IMCD Norway AS och IMCD Baltics UAB. IMCD Nordic har kontor i  Malmö (Sverige), Espoo (Finland), Helsingör (Danmark), Oslo (Norge) samt Vilnius (Litauen).

Country Manager
Sami Valkama
Contact IMCD Sweden

Contact

IMCD Sweden AB
Krossverksgatan 32
SE-216 16 Malmö
Sweden
Phone: +46 40 16 75 00
Fax: +46 40 16 75 70